pink
green
blue
modern
klassiek
werkwijze

Werkwijze

De ontwerpopdracht verloopt elke keer weer anders. Ook de aanpak van Hanontwerp is steeds verschillend.

De Briefing

De potentiële opdrachtgever heeft vaak al een eerste opdrachtomschrijving. Het gesprek dat daarbij plaatsvindt is – ook in bestaande relaties waar een nieuwe opdracht wordt verstrekt – hét moment om samen met de ontwerper te overleggen of de briefing de kern van het probleem raakt, wat uw verwachtingen en doelstellingen zijn ten aanzien van het ontwerp, wat technisch en financieel haalbaar is. Uit deze gesprekken komt een definitieve omschrijving van de opdracht voort.

De definitieve omschrijving van de ontwerpopdracht is
niet alleen het startpunt voor het ontwikkelen van een
ontwerpconcept, maar ook een middel om later de
ontwerpvoorstellen te kunnen toetsen.

 

Het concept

Hanontwerp gaat aan de hand van de briefing aan het werk. De eerste schetsen die worden gemaakt, zijn voorlopige voorstellen. Hanontwerp legt ze aan u voor om te bekijken welk concept het beste aansluit bij uw wensen. De vorm van een ontwerpvoorstel kan variëren van eenvoudig tot complex: van ruwe schets tot een niet van echt te onderscheiden model. Welke vorm de presentatie in uw geval heeft, hangt af van de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Het schetsontwerp kan vervolgens worden getoetst aan de omschrijving van de opdracht. Maar u moet het voorstel ook gewoon 'mooi' vinden, passend bij de organisatie.
Na goedkeuring van het ontwerpvoorstel wordt dit uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het zal tot in alle details worden verfijnd.